ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΗΜΕΡΑΣ : ΕΚΠΤΩΣΗ -50%

All-Natural Supplement for Fleas, Ticks, and Mosquitos Prevention for Dogs

1 453 Κριτικές
4.7/5
Superguard™ (50% OFF)

All-Natural Supplement for Fleas, Ticks, and Mosquitos Prevention for Dogs

1 453 Κριτικές
4.7/5
Superguard™ (50% OFF)
Λιγότερα από 10 τεμάχια διαθέσιμα
Λιγότερα από 10 τεμάχια διαθέσιμα

Natural Flea & Tick Control

Superguard is formulated with powerful natural ingredients like brewer's yeast and coriander, which are known for their antiparasitic properties. Brewer's yeast repels fleas effectively, and coriander helps control both internal and external parasites, creating a safe barrier against fleas, ticks, and mosquitoes.

Convenient and Tasty

Infused with flaxseed, Superguard provides an easy-to-administer, mess-free solution compared to traditional flea collars, oils, powders, and shampoos. Flaxseed contributes to a healthier coat and skin, making the supplement both beneficial and practical. We also made it with salmon flavor with a yummy taste and an amazing smell so your dog can delight in every bite.

Chemical-Free Protection

Superguard leverages the natural repellant properties of neem oil to keep pests at bay without toxic chemicals. This ensures a safe environment for all pets, including nursing mothers and their litters, while providing effective pest control.

Prevents Flea Bites

The inclusion of vitamins B1, B6, and B12 in Superguard's formula helps prevent flea infestations and allergic reactions to flea bites. These vitamins support the overall health and immune system of your pets, making them less attractive to fleas and ticks, thereby preventing bites before they happen.

ΥΓΕΙΑ

Natural Flea & Tick Control

Superguard is formulated with powerful natural ingredients like brewer's yeast and coriander, which are known for their antiparasitic properties. Brewer's yeast repels fleas effectively, and coriander helps control both internal and external parasites, creating a safe barrier against fleas, ticks, and mosquitoes.

Convenient and Tasty

Infused with flaxseed, Superguard provides an easy-to-administer, mess-free solution compared to traditional flea collars, oils, powders, and shampoos. Flaxseed contributes to a healthier coat and skin, making the supplement both beneficial and practical. We also made it with salmon flavor with a yummy taste and an amazing smell so your dog can delight in every bite.

Prevents Flea Bites

The inclusion of vitamins B1, B6, and B12 in Superguard's formula helps prevent flea infestations and allergic reactions to flea bites. These vitamins support the overall health and immune system of your pets, making them less attractive to fleas and ticks, thereby preventing bites before they happen.

Chemical-Free Protection

Superguard leverages the natural repellant properties of neem oil to keep pests at bay without toxic chemicals. This ensures a safe environment for all pets, including nursing mothers and their litters, while providing effective pest control.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΚΥΡΙΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Brewer's yeast

Work extremely well in repelling fleas. Especially when it is offered daily. Fleas do not like the ‘flavor’ of dogs which have consumed brewer’s yeast.

Vitamins B1, B6, B12

These vitamins support the overall health and immune system of your dog and help prevent flea infestations and allergic reactions to flea bites.

Coriander

Due to its antiparasitic effect, it presents itself as an effective control agent against worms and parasites, both internally and externally.

Πλήρης λίστα συστατικών

Active ingredients: Brewer’s Yeast 200 mg, Coriander 200mg, Neem 80mg Hemp Seed Oil 100 mg, Apple Cider Vinegar 50 mg, Vitamin B12 500 mcg, Flaxseed 200 mg, Vitamin B1 500 mcg, Hemp Seed Powder 100 mg, Vitamin B6 300 mcg. Inactive ingredients: Natural Salmon Flavouring, Sunflower Lecithin, Sweet Potato, Carrot, Palm Fruit Oil, Pea Flour, Cellulose Powder, Krill Oil, Garbanzo Flour, Coconut Glycerine, Sorbic Acid, Rosemary Extract, Mixed Tocopherols.

Διάβασε Κριτικές Επιβεβαιωμένων Πελατών

4.8 / 5

4.7/5

1 453+ Επιβεβαιωμένες Κριτικές

Poppy Sharp
Poppy Sharp
Επιβεβαιωμένη Αγορά
Read More
Love2Dogs Superguard is a game-changer! My dog used to suffer from constant flea bites, but since we started using Superguard, the fleas have completely disappeared. I love that it's all-natural and safe for my dog. Plus, he absolutely loves the salmon flavor!Υποβλήθηκε: 1 ημέρα πριν

Αγόρασε: Superguard (1x)

George Watson
George Watson
Επιβεβαιωμένη Αγορά
Read More
I was skeptical about trying a natural flea control product, but Superguard has exceeded my expectations. The brewer's yeast and coriander really do the trick. No more messy oils or collars, and my dog’s coat has never looked better. Highly recommend!Υποβλήθηκε: 1 ημέρα πριν

Αγόρασε: Superguard (2x)

Harriet Mann
Harriet Mann
Επιβεβαιωμένη Αγορά
Read More
Superguard is fantastic! It's so convenient and easy to give to my dog, and he enjoys the taste. I appreciate that it doesn’t contain any harmful chemicals, making it safe for my nursing dog and her puppies. We haven't had any flea problems since starting Superguard.Υποβλήθηκε: 3 ημέρες πριν

Αγόρασε: Superguard (1x)

Amelie Berry
Amelie Berry
Επιβεβαιωμένη Αγορά
Read More
This supplement is amazing! My dog used to have terrible allergic reactions to flea bites, but with Superguard, those issues are a thing of the past. The combination of vitamins and natural ingredients works wonders. It's a must-have for any pet owner.Υποβλήθηκε: 5 ημέρες πριν

Αγόρασε: Superguard (3x)

Leo Ashton
Leo Ashton
Επιβεβαιωμένη Αγορά
Read More
Superguard has been a lifesaver for us. Our dog is free from fleas and ticks, and we love that it’s made with natural ingredients. The flaxseed has also improved his coat, making it shinier and healthier. The salmon flavor is a big hit too!Υποβλήθηκε: 6 ημέρες πριν

Αγόρασε: Superguard (1x)

Megan Kent
Megan Kent
Επιβεβαιωμένη Αγορά
Read More
I can’t say enough good things about Superguard. It’s a clean, chemical-free solution to flea and tick prevention. The neem oil is highly effective, and my dog loves the taste. It's so much better than dealing with messy sprays and collars.Υποβλήθηκε: 6 ημέρες πριν

Αγόρασε: Superguard (3x)

Katie O'Sullivan
Katie O'Sullivan
Επιβεβαιωμένη Αγορά
Read More
Finally, a natural supplement that really works! Superguard has kept my dog free of fleas and ticks without any side effects. The added vitamins are a great bonus for his overall health. We’re very happy with this product.Υποβλήθηκε: 9 ημέρες πριν

Αγόρασε: Superguard (3x)

Ρένα Πρίγκου
Ρένα Πρίγκου
Επιβεβαιωμένη Αγορά
Read More
Superguard is the best flea and tick prevention we’ve used. It’s easy to administer, and my dog thinks it’s a treat! The natural ingredients give me peace of mind knowing I’m not exposing him to harsh chemicals. His coat is also looking fantastic!Submitted: 11 days ago

Αγόρασε: Superguard (1x)

Poppy Sharp
Poppy Sharp
Επιβεβαιωμένη Αγορά
Read More
Love2Dogs Superguard is a game-changer! My dog used to suffer from constant flea bites, but since we started using Superguard, the fleas have completely disappeared. I love that it's all-natural and safe for my dog. Plus, he absolutely loves the salmon flavor!Υποβλήθηκε: 1 ημέρα πριν

Αγόρασε: Superguard (1x)

Harriet Mann
Harriet Mann
Επιβεβαιωμένη Αγορά
Read More
I was skeptical about trying a natural flea control product, but Superguard has exceeded my expectations. The brewer's yeast and coriander really do the trick. No more messy oils or collars, and my dog’s coat has never looked better. Highly recommend!Υποβλήθηκε: 1 ημέρα πριν

Αγόρασε: Superguard (2x)

Leo Ashton
Leo Ashton
Επιβεβαιωμένη Αγορά
Read More
Superguard has been a lifesaver for us. Our dog is free from fleas and ticks, and we love that it’s made with natural ingredients. The flaxseed has also improved his coat, making it shinier and healthier. The salmon flavor is a big hit too!Υποβλήθηκε: 6 ημέρες πριν

Αγόρασε: Superguard (1x)

George Watson
George Watson
Επιβεβαιωμένη Αγορά
Read More
I was skeptical about trying a natural flea control product, but Superguard has exceeded my expectations. The brewer's yeast and coriander really do the trick. No more messy oils or collars, and my dog’s coat has never looked better. Highly recommend!Υποβλήθηκε: 1 ημέρα πριν

Αγόρασε: Superguard (2x)

Amelie Berry
Amelie Berry
Επιβεβαιωμένη Αγορά
Read More
This supplement is amazing! My dog used to have terrible allergic reactions to flea bites, but with Superguard, those issues are a thing of the past. The combination of vitamins and natural ingredients works wonders. It's a must-have for any pet owner.Υποβλήθηκε: 5 ημέρες πριν

Αγόρασε: Superguard (3x)

Megan Kent
Megan Kent
Επιβεβαιωμένη Αγορά
Read More
I can’t say enough good things about Superguard. It’s a clean, chemical-free solution to flea and tick prevention. The neem oil is highly effective, and my dog loves the taste. It's so much better than dealing with messy sprays and collars.Υποβλήθηκε: 6 ημέρες πριν

Αγόρασε: Superguard (3x)

1x Superguard

59,99 €

29,99 €

3x Superguard

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ

179,99 €

69,99 €

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙΣ 110 €

2x Superguard

119,99 €

59,99 €

Επίλεξε το Πακέτο Σου

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Απαντήσεις στις συχνότερες ερωτήσεις

INGREDIENTS (Per 1 soft chew, 2.5g): Brewer’s Yeast 200 mg, Coriander 200mg, Neem 80mg Hemp Seed Oil 100 mg, Apple Cider Vinegar 50 mg, Vitamin B12 500 mcg, Flaxseed 200 mg, Vitamin B1 500 mcg, Hemp Seed Powder 100 mg, Vitamin B6 300 mcg.
Natural Salmon Flavouring, Sunflower Lecithin, Sweet Potato, Carrot, Palm Fruit Oil, Pea Flour, Cellulose Powder, Krill Oil, Garbanzo Flour, Coconut Glycerine, Sorbic Acid, Rosemary Extract, Mixed Tocopherols.

For dogs under 10kg, feed 1 chew per day as a tasty treat or snack or crumbled over your dog’s food.

For dogs 10kg to 20kg, feed 2 chews per day as a tasty treat or snack, or crumbled over your dog’s food.

For dogs over 20kg, feed 3 chews per day as a tasty treat or snack, or crumbled over your dog’s food.

Superguard works by using its natural ingredients to repel fleas, ticks, and mosquitoes. Brewer’s yeast and coriander have antiparasitic properties, while neem oil acts as a natural repellant. The vitamins included in the formula help boost your dog’s immune system, making them less attractive to pests.

Yes, Superguard is safe for all dogs, including nursing mothers and their litters. It is made with all-natural ingredients and does not contain any toxic chemicals, making it a safe choice for your pets.

Love2Dogs Superguard chews are suitable for dogs of any age and breed, however we recommend introducing the chews to your pup slowly when they are around 8-12 weeks old. If you have any concerns please consult your vet.

Our fleas, ticks, and mosquitos prevention chews are salmon flavored.

Μπορείς να πληρώσεις την παραγγελία σου με αντικαταβολή κατά την παραλαβή ή να πληρώσεις online με κάρτα.

Θα παραδώσουμε την παραγγελία σου εντός 2 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραγγελίας, απευθείας στη διεύθυνσή σου.

Ο κούριερ της μεταφορικής εταιρείας θα επικοινωνήσει μαζί σου τηλεφωνικά πριν από την παράδοση.

Είναι επίσης δυνατή η επιλογή άλλης ημερομηνίας και διεύθυνσης παράδοσης της παραγγελίας, κατόπιν συνεννόησης με την εταιρεία ταχυμεταφορών, εάν η αρχική επιλογή δε βολεύει.

Εάν επιθυμείς να κάνεις παράπονα ή να επιστρέψεις τα προϊόντα που παρήγγειλες, παρακαλούμε συμπλήρωσε τη φόρμα επικοινωνίας.

Το τιμολόγιο / απόδειξη της παραγγελίας αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο email του πελάτη μετά την επιτυχή πίστωση του τραπεζικού μας λογαριασμού (σε περίπτωση αντικαταβολής, θα χρειαστούν περίπου 14 ημέρες).

Copyright 2024 | All rights Reserved | Design by Exclusive™️

G&V investment s.r.o. - Jičínská 226/17, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 06377998

Αυτός ο ιστότοπος δεν αποτελεί μέρος και δε σχετίζεται με τον ιστότοπο του Facebook ή με την εταιρεία Facebook Inc. Επιπλέον, αυτός ο ιστότοπος δεν υποστηρίζεται από το Facebook με οποιονδήποτε τρόπο. Το FACEBOOK είναι εμπορικό σήμα της FACEBOOK, Inc.

Don't miss out 50% OFF!

H
M
S

Only for today!